Krig i Korea

Den sydkoreanske krigsfilm “Pohwasogeuro” udgives her i landet under titlen “71: Into the Fire”. John H. Lees film er baseret på virkelige hændelser og finder sted under Koreakrigen. En flok unge studenter, der af forskellige årsager er blevet meldt som soldater og er stærkt utrænede, bliver sat til at beskytte et strategisk højpunkt under Koreakrigen. Det viser sig hurtigt at være endnu mere uoverkommeligt, end de frygtede. 

 

“Pohwasogeuro” er en meget vellavet film, og uden at den nødvendigvis kopierer de amerikanske krigsfilm, er dens visuelle udtryk og historie nu alligevel ikke så langt fra det, der produceres i Hollywood. En af forskellene er at finde i opbygningen af historien. Filmen har et meget unikt tempo og et stort fokus på den nervøsitet, der opstår hos de unge soldater. Samtidig er der også skruet grundigt op for tragikken, og filmen har i visse øjeblikke en tendens til at vippe mod det overdrevent sentimentale. Det er imidlertid kun enkelte gange, og filmen er mestendels en rå krigsfortælling, som gør sig fint som en sådan. Hvad der savnes er nogle mere originale tanker omkring krigens væsen eller en stærkere holdning til, hvad der gør denne krig anderledes, politisk eller menneskeligt set. Filmen savner med andre ord et formål; En pointe der rækker udover dem, tidligere film om emnet allerede har leveret.

Hvad der ligeledes savnes en smule er et dybere kendskab til de enkelte karakterer. Selvom der gives baggrund til enkelte af de større karakterer, er det svært for alvor at komme i dybden med soldaterne. Årsagen hertil kan blandt andet ligge i, at selvom de største roller er besat af velspillende skuespillere, er mange af de mindre roller knapt så velovervejet besat, og selvom man ikke nødvendigvis kan forvente, at filmens castere har gået efter karisma i forbindelse med besættelsen af denne films roller, må man under alle omstændigheder konkludere, at enkelte skuespillere er for overspillende. Undervejs i filmens forløb skærpes det karaktermæssige fokus en smule, men fordi filmen alligevel ikke kan lade være at give en smule af den strategiske sammenhæng (set fra fjendens synsvinkel), bliver den grundigere karakterbeskrivelse aldrig for alvor sat i værk, hvilket er en stor skam, da det ville give meget at have vidst mere om de enkelte karakterers baggrunde.  


"[...]en overvældende film, som savner noget af det, der gør de amerikanske krigsfilm så stærke; Nemlig nogle karakterer der gør indtryk"


Trods sine mangler, er der også meget godt at sige om filmen. Særligt på den tekniske side er den imponerende, og måden, hvorpå det koreanske miljø præsenteres, er visuelt fascinerende samtidig med, at det er foranderligt, hvilket gør, at seeren tvinges til at være opmærksom og lokkes til at forblive engageret. At billederne samtidig er enormt flotte og snildt lader sig måle med og på nogen måder måske endda overgår visse af sine amerikanske kolleger, giver atter engang grund til beundring. Her spiller musikken også ind, og giver sammen med den øvrige tekniske levering et samlet udtryk, som er sit eget, og derfor tilføjer filmen originalitet og også medvirker til, at oplevelsen efterlader et større indtryk, end den måske ellers ville have gjort. Lige såvel som kameraføringen og musikken spiller klipningen også en stor rolle som i enhver film, og arbejdet er også på den front eminent, idet der fornemt balanceres imellem et roligt og et tilpas livligt tempo til, at øjet hos den betragtende aldrig keder sig.

“Pohwasogeuro” er på nogle punkter en overvældende film, som savner på den anden side også noget af det, der gør de amerikanske krigsfilm så stærke; Nemlig nogle karakterer der gør indtryk, på samme måde som den tekniske side her gør det. Heldigvis besidder filmen så tilpas megen originalitet på billede og musik at det, sammen med dens vellykkede brug af nogle tragiske situationer, gør hele oplevelsen ret intens. En film der, som man sikkert fornemmer, virkelig vækker blandede følelser hos denne anmelder, men ikke desto mindre en anbefalelsesværdig oplevelse, som rejser sig over middelmådigheden. 

4/6

Ingen kommentarer:

Send en kommentar